İşletmelerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için vergi mükellefi olmaları ve bağlı bulundukları yerel idareden ilgili faaliyet alanına göre çalışma ruhsatı almaları gerekmektedir. Çalışma ruhsatı için yapılacak başvuruda istenen belgelerden biriside vaziyet ve makine yerleşim planıdır.
Makine yerleşim planı: İşletmenin mevcut makine ve ekipmanlarının, yetkili makine mühendisleri tarafından projelendirilmesidir. Bu projelendirme ilgili yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği kriterlerde hazırlanmalıdır.
Bizimle iletişime geçerek, yetkili mühendislerimizin gözlem yapması için bir randevu oluşturabilirsiniz.