PERİYODİK KONTROL NEDİR? NEDEN YAPILIR?

İş sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil eden iş ekipmanlarının, uzman makine mühendisleri tarafından ilgili TS veya TS EN standartlarında belirtilen şartlarda çalıştırılmasını sağlamak için yapılan kontrollerdir.
Bu kontroller iş ekipmanlarından kaynaklanan iş kazalarını minimize etmeyi amaçlamaktadır. 25 Nisan 2013 tarihli “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları” yönetmeliğine göre en geç yılda 1(bir) kez yaptırılması gerekmektedir. İşveren, işçilere yeterli düzeyde sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür.
PERİYODİK KONTROL YAPILMASI GEREKEN İŞ EKİPMANLARI NELERDİR?
Basınçlı kaplar ;
Hava tankları, Hidrofor tankları, Kalorifer kazanı, Buhar kazanı, Kızgın yağ kazanı, Kimyasal tankları, Basınçlı boya kazanı, Fikse kazanı v.b.
Kaldırma ve iletme ekipmanları ;
Forkliftler, Vinçler(Caraskal), Yük platformu(asansörü), Transpaletler, İstif makineleri, Konveyör iletim bantları, Tekstil sapanlar v.b.
Elektrik tesisatları ;
Elektrik iç tesisatı, Paratoner, Yüksek gerilim, Topraklama tesisatı
Diğer tesisatlar ;
Yangın tesisatı, Havalandırma ve klima tesisatları
Takım tezgahları ;
Matkaplar(Sütunlu,Radyal), Testereler(Daire,Şerit), Torna, Freze, CNC v.b.
İş makineleri ;
Ekskavatör, Loder(Yükleyici), Beko loder(Kazıcı-yükleyici), Damperli kamyonlar v.b.
İç ortam ölçümleri ;
Titreşim, Aydınlatma, Toz, Gürültü ve Termal konfor

PERİYODİK KONTROLLER NASIL YAPILIYOR?

Uzman mühendis kadromuz iş ekipmanlarının ilgili TS ve TS EN standartlarında belirtilen yöntemlerle test, deney ve muayene işlemlerini ; gözle muayene, hidrostatik basınç testleri, statik ve dinamik kaldırma testleri, ultrasonik kalınlık ölçümü gibi yöntemlerle gerçekleştirmektedir. İşlemlerden sonra ilgili şirket personeline ekipmanların durumu ile ilgili brifing verildikten sonra her ekipman için ayrı olarak detaylı bir rapor hazırlanmakta ve 1 hafta içerisinde işletme yetkilisine teslim edilmektedir.
Periyodik kontrolleri gerçekleştirecek şirket veya makine mühendisinin yetki belgesi ve kullanılan test cihazlarına ait kalibrasyon sertifikalarına sahip olması istenmektedir. Mevcut olmaması durumunda ilgili yönetmelik gereği raporların geçerliliği olmamaktadır.

İş kazası riski küçük işletmelerde daha fazladır. Sebebi ise küçük işletmelerin gerekli tedbirleri önemsiz görmeleri ve uygulamakta yaşadıkları çekincedir. Bu tedbirleri hafife almamak ve yönetmeliklerin gereklerini yapmak gerekmektedir.
Büyük işletmelerde ise iş körlüğünün önüne geçmek amacıyla bağımsız ve tarafsız kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.