Makina, ekipman, tesisatlar gibi sistemlerin mevcut halindeki vaziyet ve durumuna göre piyasa fiyatının, uzman makine mühendisleri tarafından belirlenmesi işlemidir.
Şirketimiz mesleki, sektörel ve piyasa tecrübesi ile özel şirketler, leasing kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlar, finans şirketleri v.b. şirketlere makine değerlemesi hizmeti sunmaktadır.
Değer tespiti için öncelikle saha da fiziksel gözlem ve muayeneler gerçekleştirilir. Makinanın fiziki durumu, verimliliği, kapasitesi, makinanın çalışma saati, makinanın revize edilmeden kullanılabilecek ömrü, enerji tüketimi, bakım çizelgeleri v.b. bir çok parametre kontrol edildikten sonra sonra piyasa araştırmaları yapılır ve makina üreticileri ile temasa geçilir.Tüm bu süreçlerin ardından bahse konu makina için değerleme raporu hazırlanır.

Değerleme raporu;
Makinanın alım satım işlemleri sırasında
Sigorta değeri tespiti sırasında
Makinaların teminata konu olmaları durumunda
Yurtiçi ve yurtdışı iş ortaklıklarında
Tedarikçi işbirliklerinde
Uluslararası Finansal Raporlama Sistemine (UFRS) uygun değer tespiti gibi işlemlerde gereklidir.