İş Gücü Verimliliği Analizleri

İş gücü verimliliği, üretim sürecinde ölçülebilen ya da gözlenebilen işgücü ve sermaye gibi faktörlerin üretime doğrudan veya dolaylı olarak yaptıkları katkılardır. Bunu çalışan işçi başına üretilen reel katma değer olarak da tanımlanabilir.
Verimlilik = Daha düşük maliyet ve daha yüksek kapasite
İşgücü verimliliği, tüm ülkelerde üretim süreci ile istihdam arasındaki ilişkileri kuran tek değişkendir. Verimlilik sürecinde sermaye verimliliği, toplam hammadde verimliliği, enerji verimliliği, makina ekipman verimliliği gibi farklı verimlilik kıstasları bulunmaktadır.
Yapılacak işgücü verimlilik ölçümleri, çalışan kişi başına üretim endeksi, brüt çıktının çalışan sayısına oranı olarak düşünülebilir.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 01.12.2015 tarihli “Türkiye ve Dünya’da İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırmalı Analizi” adlı çalışmasında ülkemiz 28490 $/ işçi verimliliği ile Dünya işgücü verimliliği sıralamasında 43. olarak yer almıştır. Bu sıralama gelişmekte olan ülkemiz ekonomisi için beklentilerin altında bir sonuçtur. Ülkemiz 2005 verilerine göre 36. sıradaydı.
Maalesef ki bu durum işgücü verimliliğinde Dünyanın büyüme hızına yetişemediğimizin ve gerisinde kaldığımızın bir göstergesidir. Hem mevcut verimlilik seviyemiz hem de mevcut verimlilik artış hızımız gelecek öngörülerini gerçekleştirme açısından nemli bir risk olarak karşımızdadır. Ülkelerin gelişmesinde mevcut kaynakların tam ve etkin kullanılması birinci derecede önemli bir faktördür.
KOBİ’lerin büyük firmalarla rekabet edememesinin en büyük sebeplerinden biriside bu analizlere gerekli önemi göstermemeleridir. Rekabetin sağlanmasında verimlilik esasdır.

İşgücü verimliliğini artırmanın yolları nelerdir?

Yapılacak analizler sonucunda ;
– Verimsiz görünen birimlerde verimlilik çalışmaları yapılması, kapatılması veya farklı bir birim ile birleştirilmesi.
– Gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması.
– Marjinal verimliliği düşük olan işgücünün iyileştirilmesi veya çıkarılması.
– Yönetim birimlerinin verimliliğini artırmak için eğitimler verilmesi.
– Ürünlerdeki fire oranının düşürülmesi.
– Makinalardaki bakım arızaların minimum sürede gerçekleştirilmesini sağlamak. Mümkün ise önceden planlamak.
– Vardiya başında iş dağıtım zamanlarını optimize etmek.
– Forklift, vinç gibi ekipmanları beklerken kaybedilen süreleri ortadan kaldırmak.
– Üretimin her sürecinde harcanması gereken süre, hammadde, işgücü rakamlarının optimum olarak standardize edilmesi.
– Birbiriyle doğrudan ilintili olan üretim aşamaları arasında entegrasyon sağlamak.

İşletmenizin; üretim, yönetim, tedarik, lojistik gibi tüm süreçlerinde verimlilik analizleri için başvurabilir. Brifing almak ya da toplantı organize etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.